หน้าแรก รู้จักเรา โครงการ รายงานประจำปี เล่าจากภาพ กิจกรรมมูลนิธิ ติดต่อเรา สมุดเยี่ยม
 
วันแม่บ้านประจำปี 2556
"กีฬาแม่บ้านสัมพันธ์" เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์

( ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2013 เวลา 21:06:22)

นักกฎหมายธรรมศาสตร์ลงพื้นที่ 2 หมู่บ้าน
นักกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาชาวบ้าน

( ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2013 เวลา 20:42:37)

วันเด็กประจำปี 2556
มูลนิธิดวงใจพ่อจัดงานวันเด็กให้เด็กๆ ในหมู่บ้านบนดอยเขตแม่สรวยได้ร่วมสนุก

( ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 13:46:58)

อาจารย์และนักกฎหมายลงพื้นที่หมู่บ้านกิ่วจำปี
อาจารย์และนักกฎหมาย ม.ธรรมศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลปัญหาชาวบ้าน

( ประกาศเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 22:43:55)

อบรมเตรียมความพร้อมรับอาเซียน
จัดอบรมสัมมนาผู้นำชาวบ้านเพื่อตระหนักถึงผลของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

( ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2013 เวลา 23:03:55)

+++ ดูกิจกรรมทั้งหมด
 

น้ำใสๆ ..ใจใสๆ

ชีวิตในหมู่บ้าน

กิจกรรมเยาวชน

ศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า
 
 

รู้จักคุณพ่อโก ผู้ปลูกรากมูลนิธิดวงใจพ่อ
 
รู้จักคุณพ่อเมา ผู้สานต่อและก่อตั้งมูลนิธิดวงใจพ่อ
 
รู้จักเรา มูลนิธิดวงใจพ่อ
โครงการของเรา มูลนิธิดวงใจพ่อ
รายงานประจำปี มูลนิธิดวงใจพ่อ
แกลลอรี่ภาพ มูลนิธิดวงใจพ่อ
ติดต่อ มูลนิธิดวงใจพ่อ
 

 

 

          มูลนิธิดวงใจพ่อ
          เลขที่ 158 หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
          โทรศัพท์/แฟกซ์ : 053-656-257 e-mail address : djpthai@gmail.com

          Copyright © 2011 - 2012 www.djpthai.org All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft