มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่

ความรัก คือพลังแห่งพันธกิจการดำเนินงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ผู้พิการแขน-ขาและลำตัวในเขตภาคเหนือตอนบน

มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาพัฒนาทักษะแก่เด็กนักเรียนในหอพัก รวมถึงการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพแก่เด็ก เยาวชนภายนอกผู้มารับบริการ การฝึกอาชีพผู้พิการ ตลอดจนถึงการออกเยียมเยียนผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

 
   
   
ก้าวเดินไปด้วยกัน

   ดำเนินงานส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาสังคม  เพื่อร่วมเดินเคียงข้างพี่น้องในเขตแม่สรวยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของชีวิต ชุมชน สังคม และโลกในปัจจุบัน

 
   
   
สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านพักพระจิตเจ้า แผนกเด็กพิเศษ

ให้การอบรมดูแลเด็กและเยาวชนผู้พิการ โดยเปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่นร่วมกับเด็กปกติ  ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะต่าง ๆ ในทุกมิติ เพื่อพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา จิตใจ และจิตวิญญาณ

ในปีการศึกษา 2563 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า ได้ปิดแผนกเด็กพิเศษ โดยเยาวชนบางคนได้เรียนต่อร่วมกับแผนกมัธยมภายในสถานสงเคราะห์ต่อไป และบางส่วนได้รับการส่งต่อให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพต่อเนื่องที่มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ หรือในสถานสงเคราะห์ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน 

 
   
   
สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านพักพระจิตเจ้า แผนกมัธยม

ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสถานสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556  แต่ได้ดำเนินกิจการบ้านพักอบรมเด็กและเยาวชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โดยมีเป้าหมายในการให้การศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

 
   
   
 
 
 
 
มูลนิธิดวงใจพ่อ องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 053-656-257
มูลนิธิดวงใจพ่อ จำนวนผู้เยี่ยมชม 173782 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902
เลขที่ 47 หมู่ 17 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 087-181-5174    E-mail : sarinkit@gmail.com
Copyright © 2011-2017 มูลนิธิดวงใจพ่อ. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.