กิจกรรมของมูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาแพร่ 
ให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับของสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศ
 
   
กิจกรรมของมูลนิธิดวงใจพ่อแม่สรวย
กิจกรรมในปัจจุบันของมูลนิธิดวงใจพ่อ จะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็น สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า กิจการด้านการศึกษา กิจการด้านสังคม และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
 
   
กิจกรรมที่ผ่านมา
รวบรวมกิจกรรมที่ผ่านมาในปีต่างๆ ของมูลนิธิดวงใจพ่อ
 
   
 
 
 
มูลนิธิดวงใจพ่อ องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 053-656-257
มูลนิธิดวงใจพ่อ จำนวนผู้เยี่ยมชม 101320 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 5 คน
องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902
เลขที่ 158 หมู่ 12 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โทรศัพท์/ โทรสาร 053-656-257 มือถือ 087-181-5174 | E-mail : sarinkit@gmail.com
Copyright © 2011-2017 มูลนิธิดวงใจพ่อ. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.