ชีวิตของคุณพ่อโกราโด ชิเชรี ผู้ปลูกรากมูลนิธิดวงใจพ่อ
 
ชีวิตของคุณพ่อโกราโด ชิเชรี
ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 คุณพ่อโกราโด ชิเชรี ได้สิ้นชีวิตในโรงพยาบาลซานราฟาเอล ที่จังหวัดมิลาน ประเทศอิตาลี ด้วยอายุเพียง 41 ปี ท่านเป็นมิสชันนารีคณะปีเมคนแรกผู้ได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่ถาวร แรงจูงใจที่ผลักดันให้มิสชันนารีคณะปีเมที่ทำงานในประเทศไทย
 
   
   
วันสำคัญในอัตชีวประวัติของ คุณพ่อโกราโด ชิเชรี
กล่าวถึงวันสำคัญต่างๆ ในอัตชีวประวัติของ คุณพ่อโกราโด ชิเชรี ผู้วางรากฐานศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า และ มูลนิธิดวงใจพ่อ
 
   
   
คณะปีเม ครอบครัวของคุณพ่อโกราโด
คณะปีเม (PIME) เป็นคณะสงฆ์ธรรมทูตพื้นเมืองและภราดา (ฆราวาสที่อุทิศตัวเพื่องานแพร่ธรรม) ชาวอิตาเลียนที่ทำงานธรรมทูต เพื่อออกไปช่วยงานพระศาสนจักรท้องถิ่น (P.I.M.E. ย่อมาจากภาษาลาตินว่า Pontificium Institutum Missionum Exterarum ภาษาอังกฤษคือ Pontifical Institute for Foreign Missions) ตั้งขึ้นวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2393/ค.ศ. 1850 ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยพระสังฆราชอันเจโล รามาซอทตี โดยความเห็นชอบจากสมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 9 และบรรดาพระสังฆราชแคว้นลอมบาร์เดีย ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี
 
   
   
หนังสือดวงใจพ่อ
ชีวประวัติโดยสังเขปของ คุณพ่อโกราโด ชิเชรี ที่เล่าผ่านทางจดหมายและบันทึกเหตุการณ์ในหนังสือเล่มนี้ ช่วยให้เข้าใจถึงการบรรลุวุฒิภาวะในกระแสเรียกมิสชันนารีของท่าน รวมทั้งการอุทิศชีวิตเพื่ออุดมการณ์อันยิ่งใหญ่นี้ ด้วยความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ ด้วยดวงใจของผู้เป็น “พ่อ” อย่างแท้จริง
 
 
   
 
 
 
 
มูลนิธิดวงใจพ่อ องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 053-656-257
มูลนิธิดวงใจพ่อ จำนวนผู้เยี่ยมชม 143918 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902
เลขที่ 47 หมู่ 17 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 087-181-5174    E-mail : sarinkit@gmail.com
Copyright © 2011-2017 มูลนิธิดวงใจพ่อ. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.